Dům

věcné břemeno

Věcné břemeno – zřizování a provozování vedení

Díky věcnému břemenu může oprávněná osoba využívat určitou část užitné hodnoty cizí věci. Vlastník takové věci má pak věcným břemenem omezené vlastnické právo. Co vše tedy může s nemovitostí dělat a čeho se naopak musí vyvarovat? Z jakých důvodů věcné břemeno vzniká nebo jak se zřizuje? To jsou nejčastější otázky k této problematice, které naše…